EDUCATIONAL

Bijdehandje is een driejarige lessenserie gericht op mbo-leerlingen van creatieve opleidingen die de overstap willen maken naar het hbo-kunstonderwijs. De docentenhandleiding bevat een groot aantal praktische beeldende opdrachten, tijdsplanningen en lesmateriaal.

Kernpunten zijn:

 • authenticiteit,
 • communicatie,
 • intensiteit en inleving,
 • proces en experiment,
 • associatief denken.

De kennis die je in het creatieve MBO-onderwijs opdoet, sluit niet aan op de didactische opvattingen van het hbo-kunstonderwijs. Waar je in het MBO wordt opgeleid aan de hand van praktische opdrachten, is in het hbo vrijwel het tegenovergestelde het geval: het HBO-kunstonderwijs gaat veel meer om het persoonlijke proces en je persoonlijke ontwikkeling.

In de handleiding Bijdehandje zet Remco Schoppert zijn visie en strategie uiteen om een brug te slaan tussen MBO en HBO en zo de aansluiting voor MBO-leerlingen met het HBO te verbeteren. Als oud-MBO-leerling weet hij waar de knelpunten in het MBO-kunstonderwijs liggen, en ook hoe je deze kunt aanpakken. Uit eigen ervaring weet hij ook wat er in HBO kunstonderwijs van de leerlingen verwacht wordt. Deze knelpunten heeft hij in het lesplan bijeen gebracht. Met Bijdehandje leren MBO-ers om een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te bekijken en eigen te maken. Daardoor zijn ze in staat om buiten de kaders te denken en met vernieuwende, eigenzinnige ideeën te komen.

Zijn eigen ervaring onderbouwt Remco Schoppert met die van de Britse psycholoog, arts en managementdenker Edward de Bono. De Bono heeft een systeem ontwikkeld waarmee iemand in staat gesteld wordt om een probleem vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat helpt om los te komen van de eigen standaard manier van kijken en leidt tot een verbreding van ideeën en een nieuwe kijk op een specifiek onderwerp of probleem.

Het systeem van De Bono bestaat uit zes verschillende perspectieven: De zes denkhoeden van De Bono. Door steeds een andere ‘denkhoed’ op te zetten, benader je een probleem steeds vanuit ander perspectief. Zo krijg je een veel breder beeld van de probleemsituatie.

De zes denkhoeden zijn:

 • de rode hoed van emotioneel denken,
 • de witte hoed van objectief-analytisch denken,
 • de blauwe hoed van beschouwend-controlerend denken,
 • de zwarte hoed van negatief-kritisch denken,
 • de groene hoed van creatief denken,
 • de gele hoed van positief denken.

In de handleiding Bijdehandje lees je hoe de zes denkhoeden zijn verwerkt in een concreet lesplan!

Bijdehandje docentenhandleiding en Bijdehandje leerlingenboek zijn te bestellen op www.lambo.nl

Onderwijs top talent prijs 2013 winnaar: Remco Schoppert